TERMENI ȘI CONDIȚII   Site-ul https://romania.voxxeddays.com, denumit în continuare “romania.voxxeddays.com”, este deținut și administrat de societatea Incremental Development SRL (denumită în continuare ID), având următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare RO34983363, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/11052/2015, cu capital social in valoare de 200 lei si cu sediul în Blv. Lacul Tei nr. 71, Bl. 18, Sc. B, Ap. 68, Sector 2, București, România. Tel.: 0723598590 ; E-mail: [email protected] Prin bifarea căsuței “Accept termenii și conditiile” va declarați acordul dvs. cu privire la prezentele condiții ale site-ului romania.voxxeddays.com. Eventualele condiții pe care utilizatorul ar dori să le impună termenilor și condițiilor acestui site sunt automat excluse si nu vor fi recunoscute de către ID. Navigarea pe site-ul romania.voxxeddays.com urmată de Comandă echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea termenilor de mai jos de către orice Client.
  1. Definiții
Utilizator  – orice persoană care vizitează site-ul romania.voxxeddays.com. Client – persoana fizică/persoana juridică ce efectuează o Comandă. Produse și Servicii – orice produs sau serviciu menționat în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Clientului. Comandă – document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător si Client prin care Clientul își exprimă intenția de a achiziționa anumite Produse și Servicii și să facă plata acestora. Vânzător – societatea Incremental Development SRL, având următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare RO34983363, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/11052/2015, cu capital social in valoare de 200 lei si cu sediul în Blv. Lacul Tei nr. 71, Bl. 18, Sc. B, Ap. 68, Sector 2, București, România. Tel.: 0723598590; E-mail: [email protected] Contract – o Comandă confirmată de către Vânzător, prin care Vânzătorul este de acord să vândă și să livreze Produsele și Serviciile iar Clientul este de acord să achiziționeze, să primească și să facă plata acestor Produse și Servicii.
  1. Drepturile de proprietate Intelectuală
Conținutul site-ului romania.voxxeddays.com: imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate, este integral proprietatea ID și a furnizorilor săi și este aparat de Legea privind dreptul de autor si drepturile conexe si de legile privind proprietatea intelectuala si industriala. Folosirea fără acordul ID a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației in vigoare. romania.voxxeddays.com și logo-ul romania.voxxeddays.com sunt mărci înregistrate ale ID. Utilizarea pe romania.voxxeddays.com a oricărui nume de marcă înregistrată nu constituie reclamă pentru compania respectivă. romania.voxxeddays.com nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi învinuită pentru pagubele apărute prin folosirea conținutului site-ului.
  1. Exonerarea de răspundere
ID nu garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de la romania.voxxeddays.com sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, ca nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu, romania.voxxeddays.com fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site. ID nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni in redactarea sau prezentarea materialelor de pe site. Informațiile incluse pe romania.voxxeddays.com au caracter informativ si sunt puse la dispoziție cu buna credință, din surse pe care Vânzătorul le considera de încredere. In cazul in care vreunul dintre articolele publicate sau orice alta informație intra sub incidenta Legii privind dreptul de autor si drepturile conexe, Utilizatorul este rugat sa aducă acest fapt la cunoștința Vânzătorului la adresa [email protected], pentru a putea fi luate măsurile legale necesare. romania.voxxeddays.com își rezervă dreptul de a anula Comenzile pentru Produse si Servicii care sunt afișate pe site ca urmare a unor erori tehnice, sau care, din cauza unor erori tehnice prezinta preturi evident eronate/derizorii pentru produse (prețuri pe care le poate aprecia ca fiind eronate/derizorii orice cumpărător cu un nivel mediu de pregătire). Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai in scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar romania.voxxeddays.com nu își asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri. Atât în privința conținutului cât și a biletelor puse la dispoziția utilizatorilor, de către ID, prin intermediul romania.voxxeddays.com, ID nu garantează că acestea se potrivesc scopurilor pentru care Utilizatorii doresc să le achiziționeze și nu promite capacitatea acestora de a obține anumite rezultate așteptate. Utilizând romania.voxxeddays.com Utilizatorii sunt răspunzători pentru aprecierea personală dacă biletele sunt sau nu aplicabile propriilor lor obiective și/sau preferințe.
  1. Înregistrarea ca Utilizator
Pentru crearea unui cont pe site-ul romania.voxxeddays.com, Utilizatorul este obligat să folosească o adresă de e-mail validă. romania.voxxeddays.com poate refuza cererea de înregistrare în situațiile în care constată că a utilizat informații neconforme cu realitatea sau folosește serviciile într-un mod neconform cu uzanțele normale. 5. Prețul Prețul final plătit de Client este format din prețul produsului/serviciului. Toate prețurile aferente produselor și serviciilor comercializate prin intermediul site-ului romania.voxxeddays.com sunt exprimate în Lei și conțin T.V.A. 6. Comanda ID oferă spre vânzare bilete la Conferințele Voxxed Days Bucharest/Frontend/Cluj utilizatorilor înregistrați pe romania.voxxeddays.com, oferind posibilitatea achitării acestor bilete prin intermediul plății on-line cu card bancar. Biletele comandate și achitate prin intermediul romania.voxxeddays.com vor fi confirmate prin intermediul unui email către Utilizator/Client, fără a mai fi necesară emiterea/transmiterea către Utilizator/Client a biletelor pe vreun suport material/fizic. Pentru a comanda un produs/serviciu, Utilizatorul trebuie să seteze detaliile preferate de Comandă (datele de livrare necesare emiterii facturii fiscale și modalitatea de plată) în contul de Utilizator, iar aceste setări vor fi reținute și folosite pentru fiecare Comandă plasată de Utilizator. Aceste setări pot fi modificate oricând de către Utilizator. Prin finalizarea Comenzii Clientul garantează că toate datele furnizate sunt reale și corecte, în caz contrar ar putea suporta consecințele acestor erori (Comandă întârziată, transmisă greșit etc). romania.voxxeddays.com nu poate fi tras la răspundere pentru informații introduse eronat de către Client, din care pot decurge întârzieri de livrare. Prin finalizarea Comenzii, Clientul se declară de acord ca un reprezentant al romania.voxxeddays.com să îl poată contacta prin orice mijloc disponibil oferit de către Client (e-mail/telefon) pentru confirmarea personală a Comenzii. Ulterior efectuării plății, Clientul va primi un email de confirmare a comenzii, care confirmă că Comanda a fost plasată. romania.voxxeddays.com poate refuza o Comandă în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără a exista obligații între părți și fără ca o parte să poată pretinde daune, pentru următoarele situații:
  • eșuarea / invalidarea tranzacției online;
  • neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului/a tranzacției;
  • date incomplete sau incorecte ale Clientului;
  • activitatea Clientului poate produce daune site-ului romania.voxxeddays.com/partenerilor;
  • livrări consecutiv eșuate.
Chiar dacă a luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe acest site să fie exactă și corectă, romania.voxxeddays.com nu poate fi răspunzătoare de inexactități care pot apărea în completarea de către Client a formularelor din site pentru finalizarea Comenzii. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informațiilor furnizate în cadrul formularelor disponibile pe acest site. Contractul se consideră încheiat între Client și romania.voxxeddays.com în momentul primirii de către Client de la romania.voxxeddays.com, prin intermediul poștei electronice a notificării de Confirmare a plății, însoțită de factura fiscală aferentă tranzacției. Clientul va prezenta emailul anterior menționat (în formă printată sau electronică), drept dovadă a achiziționării biletului, la momentul înregistrării la Conferințele Voxxed Days Bucharest/Frontend/Cluj (în data și la locul evenimentului) 7. Facturare – plăți Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Client o factură fiscală pentru produsele și Serviciile livrate, obligația Clientului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislației în vigoare în domeniul fiscal. Plata se poate face online prin card bancar 8. Livrarea Contractul se consideră încheiat între Client și romania.voxxeddays.com în momentul primirii de către Client de la romania.voxxeddays.com, prin intermediul poștei electronice a notificării de Confirmare a plății, însoțită de factura fiscală aferentă tranzacției. Nu se va efectua nicio livrare fizică a biletelor, acestea fiind exclusiv în format electronic. Așadar, este suficientă prezentarea de către Client la momentul înregistrării la Conferințele Voxxed Days Bucharest/Frontend/Cluj a emailul de confirmare a plății (în formă printată sau electronică), drept dovadă a achiziționării biletului. Livrarea se consideră a fi îndeplinită de către romania.voxxeddays.com, la momentul trimiterii către Client a emailului de Confirmare a plății produselor Comandate către Client la adresa de email oferită de către Utilizator/Client la momentul plasării Comenzii 9. Codurile promoționale  Codurile promoționale oferite de romania.voxxeddays.com prin orice promoții sunt valabile exclusiv în momentul plasării Comenzii, acestea neputând fi folosite pentru a reduce valoarea Comenzii după ce aceasta a fost plasată. Într-o Comandă se poate folosi un singur cod promoțional. Pagina de Comandă nu permite utilizarea mai multor coduri în aceeași Comandă. Atenție! Promoțiile pe romania.voxxeddays.com nu se cumulează între ele. romania.voxxeddays.com stabilește unilateral sau în colaborare cu anumiți parteneri ai săi regulamentele promoțiilor pe care le organizează pe romania.voxxeddays.com, acestea fiind publicate exclusiv pe site. Promoțiile sunt aplicate Comenzilor care respectă integral regulile afișate pe site, în perioada de valabilitate clar menționată și în limita stocului disponibil. romania.voxxeddays.com nu garantează disponibilitatea pe stoc a produselor pentru întreaga perioadă de promoție și poate retrage promoția fără notificare prealabilă. 10. Politica de retur Nu se acceptă returul biletelor și/sau solicitarea contravalorii acestora.  Biletele comandate, achitate și pentru care a fost trimis mail-ul de Confirmare a livrării nu se mai pot returna, cu excepția situației în care Conferința Voxxed Days Bucharest/Frontend/Cluj este anulată. În cazul anulării Conferinței, Vânzătorul va înștiința prin afișarea pe https://voxxeddays.com/bucharest/ despre condițiile de returnare a biletelor și de recuperare a contravalorii acestora. Pentru retururi integrale de comenzi, Clientul primește banii aferenți comenzii plasate în interval de 30 de zile calendaristice de la data la care romania.voxxeddays.com este informat de anularea Conferinței 12. Forța majoră Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului Partilor si care nu poate fi evitat.  ID nu poate fi făcut responsabil, direct sau indirect, din cauze care nu depind de voința sa. Aceasta exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare ale echipamentului tehnic utilizat pentru funcționarea Website-ului si/sau a Platformei, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat in sistemele Website-ului si/sau Platformei, erorile de operare etc. Niciuna dintre părțile contractuale nu poate fi trasă la răspundere pentru neexecutarea (total/parțial) sau executarea cu întârziere a obligațiilor sale, daca acestea au fost cauzate de forță majora. Pârțile își vor aduce la cunoștință de îndată cazul de forță majoră și vor lua toate măsurile necesare in vederea limitării consecințelor evenimentului. Dacă în termen de 5 zile evenimentul de forță majoră nu încetează, părțile au dreptul de a denunța unilateral contractul fără pretinderea de daune-interese 13. Soluționarea conflictelor. Legea aplicabilă Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice conflict apărut între romania.voxxeddays.com/ID și Clienți va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, prima cale de soluționare este medierea, în condițiile legii, iar dacă aceasta eșuează se apelează la instanțele românești competente de la domiciliul Clientului 14. Frauda Crearea de conturi multiple folosind astfel de adrese generate automat și care expiră după o perioada predefinita, pentru a putea beneficia de promoții sau oferte, sau orice comportament fraudulos în măsură să afecteze bunul mers al campaniilor, este interzisă și va fi considerata o tentativă de fraudă. Proprietarul site-ului romania.voxxeddays.com își rezervă dreptul de a suspenda conturile astfel create și de a retrage beneficiile aferente promoțiilor sau ofertelor în curs, de a anula contul fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri. Orice tentativă de frauda sau orice fraudă (cum ar fi dar fără a se limita la: accesarea datelor Clienților romania.voxxeddays.com, alterarea conținutului site-ului, încercarea de afectare a performanțelor serverelor romania.voxxeddays.com, deturnarea conținutului livrărilor către terți etc) vor fi pedepsite conform legii penale 15. Dispoziții finale Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi declarată de vreo instanță judecătorească nulă sau nevalidă, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. ID își rezervă dreptul de a modifica în orice moment “Termenii și condițiile” fără o notificare prealabilă. ID poate restricționa accesul oricărui Utilizator care nu respectă una din condițiile de mai sus. De asemenea, ID poate alege în orice moment încetarea furnizării serviciilor oferite pe site-ul romania.voxxeddays.com. În caz de divergență sau neînțelegeri între romania.voxxeddays.com și Client, se vor aplica Termenii și condițiile valabile la momentul Comenzii.   Incremental Development – romania.voxxeddays.com